Kontakt

Energia- Eco Cisowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa

ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
e-mail: energiaeco@energiaeco.pl
telefon: +48 22 548 48 45
faks: +48 22 548 48 18
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000492790
NIP 851-26-73-019

Dane kontaktowe

Energia - Eco Cisowo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 40
Email: energiaeco@energiaeco.pl